ჩვენ დაგეხმარებით დაიცვათ სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნები, ამისთვის გთავაზობთ:

  • საპროექტო მომსახურებას
  • ავტომატური სახანძრო სისტემებს
  • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემებს (კვამლაღმომჩენი სისტემები)
  • ადამიანთა ევაკუაციის მართვის სისტემებს (გახმოავანება, ავარიული განათება)
  • სახანძრო ვენტილაციას (ჰაერის დაწნეხვა, კვამის გატანა, სუფთა ჰაერის შენობის სივრცეში შემოტანა)
  • ცეცხლმაქრების ინსპექტირებას და დამუხტვას
  • საევაკუაციო გეგმის შედგენას

შემოთავაზებული სერვისების შესაბამისად,  ვაკეთებთ მიზანმიმართულ კონსტულტაციას, შენობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ვიწყებთ პროექტირებას, მონტაჟს და თანმდევი მომსახურებით ვახორციელებთ მონიტორინგს, რათა შენარჩუნებული იყოს უსაფრთხო, მდგრადი გარემო.